2013. október 28., hétfő

Véget ért a művelődés hete

Péntek délután Mihályfi Mária budapesti festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Tibor Ernő Galériában, mellyel véget ér az idei A művelődés hete- a tanulás ünnepe rendezvénysorozat.

A Tibor Ernő Galéria alkotóközössége nevében Bányai-Szabados Katalin köszöntötte az egybegyűlteket. Dr. Fleisz János, a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetségének (BINCISZ) elnöke arra hívta fel a figyelmet: Váradon az idén 9. alkalommal rendezték meg A művelődés hete- a tanulás ünnepét, közösen Hajdú-Bihar megyei barátaikkal, mely sorozat tulajdonképpen két hetesre bővült, a tárlatnyitó pedig a 14. program. Megjegyezte: ezek keretében nálunk nem helyeznek akkora hangsúlyt a felnőttképzésre, mint Magyarországon, inkább a művelődésre és az ismeretterjesztésre összpontosítanak. Alapelvnek tekintik a bihari és a nemzeti összetartozást, a civil szerveződések fontosságát, melyek nem lenne szabad, hogy a politika uszályába kerüljenek.
Porkoláb Lajos, a debreceni székhelyű Bihari Népfőiskolai Egyesület vezetője azt emelte ki, hogy az említett mozgalom a nyolcvanas években bontakozott ki az Egyesült Királyságban azzal a céllal, hogy megünnepeljék azt az embert, aki az élethosszig tartó tanulással hozzájárul a társadalom jobbá tételéhez, átalakulásához. Hangsúlyozta: a művelődés és a tanulás négy dolgot feltételez: az informálást, a nem formális, a formális és az autonóm tanulást, utóbbi szintre kellene eljutnunk valamennyiünknek.

Tombola
Mihályfi Mária munkásságát, festményeit Mierluţiu Emília rajtanárnő, a TEG tagja ismertette, méltatta. Többek közt elhangzott: Budapesten született, a hetvenes évek végén fejezte be tanulmányait. Külföldi tanulmányutakon vett részt, díjban részesült 1980-ban, 2003-ban és 2004-ben, több egyéni és csoportos kiállításon vett részt. Meditatív alkat, sajátos látásmódja, felszabadult képzeletvilága és rejtélyes szimbólumrendszere elmélkedésre késztet bennünket is, gondolkodóba ejt arról, hogy mi a szerepünk a világon?
A vernisszázson egy szavalattal közreműködött S. Németh Katalin, a TEG tiszteletbeli tagja, majd tombolanyereményként kisorsolták Mihályfi Mária egyik alkotását. A tárlat november 5-ig tekinthető meg, keddtől szombatig 11-16 óra között.

Ciucur Losonczi Antonius

BINCISZ honlapja: www.gportal.hu/bincisz
Tibor Ernő Galéria honlapja: www.gportal.hu/tiborernogaleria  


2013. október 17., csütörtök

A művelődés hete - A tanulás ünnepe 2013. Kerekasztal beszélgetés.

Médiaviszonyokról beszélgettek

A művelődés hete- a tanulás ünnepe rendezvénysorozat keretében A média függetlensége napjainkban címmel szerveztek kerekasztal-beszélgetést az Ady Endre Középiskola könyvtártermében.

A kedd esti rendezvény szervezői a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége, a Sapientia Varadiensis Alapítvány és a debreceni székhelyű Megyei Népfőiskolai Egyesület voltak.

 Médiaviszonyokról beszélgettek

A megjelenteket köszöntő dr. Fleisz János BINCISZ-elnök arra hívta fel a figyelmet: október 12-26. között immár kilencedik alkalommal rendezik meg A művelődés hete- a tanulás ünnepe sorozatot a bihari térségben. Az események a felnőttképzéshez kötődnek ugyan, de művelődés központú jellegűek, céljuk, hogy jobban megismerjük a helységet, ahol élünk, a múltunk és a jelenünk. Most éppen a sajtó a téma, a média felelőssége és viszonyulása a világhoz. Úgy vélték, hogy ezt összekötik a sajtószabadsággal és -függetlenséggel, inkább a gyakorlati tapasztalatokra helyezve a hangsúlyt. Kiindulópontként a hetven évvel ezelőtt, 1943-ban zajlott balatonszárszói találkozót jelölték meg, ahol Németh László megfogalmazta, hogy nincs külön jobb- és baloldali út, csak egyetlen út van, a magyar.

Porkoláb Lajos, a Megyei Népfőiskolai Egyesület vezetője arról beszélt, hogy a művelődés hete programként először az Egyesült Királyságban jelent meg a ’80-as években, s terjedt el, napjainkban már a világ 130 országában lebonyolítják. A sajtónak is fontos is szerepe van abban, hogy legalább egy évben egy nap erejéig megünnepeljék azokat az embereket, akik életük végéig tanulnak, illetve továbbképzik magukat, s ezáltal hozzájárulnak a maguk fejlődéséhez és a társadalom átalakulásához. Erre azért is nagy szükség van, mert Magyarországon például egy friss adat szerint 750-800 ezer közé tehető a teljesen analfabéták száma, 1 millióan nem végezték az első nyolc általános osztályt és ugyanennyi személynek nincs semmilyen szakmája.

Kerekasztal-beszélgetés
Dr. Pomogáts Béla irodalomtörténész betegsége miatt nem tudott eleget tenni a meghívásnak, Függetlenség és felelősség című dolgozatát Fleisz Judit tanárnő olvasta fel. Ebben szó esett hitelességről, ellehetetlenítésről és a sajtónyelv magyarságáról. A tanulmány azzal a pesszimista végkövetkeztetéssel zárult, hogy a média állapota egyáltalán nem megnyugtató.
A mintegy másfél órás kerekasztal-beszélgetés résztvevői váradi médiaszakemberek, újságírók, szerkesztők voltak: Dérer Ferenc, Villányi Zoltán, dr. Fleisz János, Borsi Balázs és Szűcs László, akik olyan kérdéseket próbáltak megválaszolni, mint például mit értünk sajtó- és szólásszabadságon, mennyire hiteles és magyar a mai magyar sajtó, illetve mit jelent politikailag függetlennek lenni? Egyebek mellett szó esett az 1989 előtti és utáni helyzetről, nyelvhelyességről, sajtóhibákról, hatalmi befolyásokról, arról, hogy a laptulajdonosok és a politikusok mennyire akarnak beleszólni az újságok, híranyagok szerkesztésébe, az értékpreferencia azonos-e a szervilizmussal, létezik-e egyáltalán függetlenség vagy csak szakmaiság és tisztesség kellene legyen.

Ciucur Losonczi Antonius
Forrás: www.erdon.ro   
Címkék: média, nagyvárad2013. október 16., szerda

Nagyváradiak előadása Tépén


2013. október 14-én a Hajdú-Bihar megyei Tépe adott otthont a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) és a debreceni Megyei Főiskola Egyesület főszervezésében létrejött Művelődés Hete- Tanulás Ünnepe következő rendezvényének.Mons.Fodor József, Dr. Fleisz János, Balogh András és Porkoláb Lajos
A tépei községházán a megjelenteket Balogh András polgármester köszöntötte kifejezve, hogy szükséges kisebb településeken is megismerkedni a múlttal, örömmel veszi, hogy Nagyvárad két elismert személyisége tiszteli meg közösségüket, és hogy méltó hely erre Tépe ahol préposti kastély van, de a több évtizedes elszakítottság miatt keveset tudnak róla.

Az első előadást dr. habil. Fleisz János történész, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja tartotta Nagyvárad szerepe Biharban címmel.

Rövid bevezetőjében mint a rendezvénysorozat egyik főszervezője üdvözölte a jelenlévőket és miután megköszönte a meghívást elmondta, örvendetes hogy a rendezvénysorozat új helyszínnel bővült. Előadásában először kitért Bihar megye, illetve Biharország területének változásaira, kezdve középkorból az 1876-os közigazgatási változáson át, amikor Debrecen és térsége kivált Bihar megyéből, egészen napjainkig. Aláhúzta, hogy Nagyvárad végig ellátta e nagy területen a központi szerepet, kivéve néhány nehéz időszakot, mint például a török hódoltság ideje. A végkövetkeztetés az volt, hogy a mai európai politikai helyzetben kedvező esetben ismét egymásra találhatnak az egykor összetartozó térségek, területek és Nagyvárad ismét egy nagyobb terület központjává válhat.

Mons. Fodor József római katolikus Általános helynök a nagyváradi Káptalan történetéről és gazdálkodásáról tartott érdekes és dokumentumokkal alátámasztott előadást.

Az előadás számos adatot, érdekességet és anekdotát tárt a hallgatóság elé a nagyváradi Káptalan egykori életéből, a Tépéhez való kapcsolatról. Számos egyházi berkekben ismert fogalom megmagyarázása után, megállapította, hogy a Tépén lévő préposti kastély tulajdonképpen a térség gazdaságának az irányítását, az egyházi adók begyűjtését szolgálta, maga a Nagyprépost csak ritkán tartózkodott itt. Elhangzott, hogy a nagyváradi római katolikus püspökség figyelemmel kíséri az egykor hozzátartozó területek helyzetének alakulását, de a jelenlegi egyházi közigazgatás már más központokat jelölt ki számukra.   

Az előadások után eszmecserére került sor a térség összetartozásáról, illetve a kapcsolatok továbbfolytatásának lehetőségeiről és tervek is megfogalmazódtak a jövőbeni együttműködésre.


2013. október 12., szombat

A művelődés hete - A tanulás ünnepe Nagyváradon 2013


2013. október 15.

BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE
(BINCISZ)

SAPIENTIA VARADIENSIS ALAPÍTVÁNY- NAGYVÁRAD


Tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját, Barátait és Ismerőseit


A Művelődés hete - A tanulás ünnepe Nagyváradon rendezvényre

2013. október 15. (kedd), 18 óra 

A média függetlensége napjainkban című kerekasztal beszélgetés


Közreműködnek:
Dr. Pomogáts Béla irodalomtörténész
Borsi Balázs főszerkesztő, Reggeli Újság
Dérer Ferenc főszerkesztő h., Bihari Napló
Szűcs László főszerkesztő, Várad folyóirat
Villányi Zoltán TV-s szerkesztő, riporter
Dr. Fleisz János történész

Moderátor: Porkoláb Lajos a Megyei Népfőiskolai Egyesület Debrecen elnöke

Program >>> https://docs.google.com/file/d/1Tegs9fauKduho3oTvVnxWDzoWu-h47ND7fOZEASravY6fvlEPaddrGIhzs6z/edit?usp=sharing&pli=12013. október 11., péntek

Nagyvárad tudós püspökei, jeles személyiségei - Emlékülés

Szervezők:
Nagyváradi Romai Katolikus Püspökség 
Nagyváradi Sapientia Varadiensis Alapítvány 
Bihar megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ)

Október 12-én, szombaton 15. alkalommal kerül megrendezésre a Nagyvárad tudós püspökei, jeles személyiségei címet viselő konferencia, mellyel a szervezők Vurum József váradi püspöknek és Rogériusz váradi kanonoknak kívánnak emléket állítani. 

A rendezvény keretében a jelenlévők 10 órakor az elhunyt főpapokért imádkoznak a székesegyház kriptájában, majd előadásokat hallgathatnak meg a püspöki palota dísztermében.

Ebből az alkalomból Nagyváradra érkezik Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, illetve dr. Szovák Kornél egyetemi docens és dr. Pálmány Béla, a magyar Országgyűlés Irattárának és Levéltárának nyugalmazott vezetője Budapestről.

Előadást tart továbbá dr. Fleisz János egyetemi tanár és Fodor József általános helynök.
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.