2014. február 27., csütörtök

Jubileumi megemlékezés Dr. Károly József Irenaeusra


„A humanizmus emberré, a nemzeti törekvések naggyá, a szeretet vallásossá tesz.”

                                                      
                                                               
Tisztelettel meghívjuk Önt és családját a

Dr. KÁROLY JÓZSEF IRENAEUS O. PRAEM.
(1854. március 6. - 1929. március 13.)

JUBILEUMI MEGEMLÉKEZÉSRE

P R O G R A M

2014. március 6. (csütörtök) 13,30 óra

Művelődéstörténeti vetélkedő középiskolások számára

Helyszín: Nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum díszterme
Szilágyi Dezső (Moscovei) utca 1 szám.

2014. március 8. (szombat) 9 óra

Emlékező szentmise

Celebrálja: 
Fejes Rudolf Anzelm Várad-hegyfoki prépost-prelátus, O. Praem. apát

Beszédet mond: 
Dr. habil. Fleisz János egyetemi tanár, a BINCISZ elnöke 
                      
Helyszín: Nagyvárad, Premontrei Templom, Úri utca (Ciorogariu) 14 szám

2014. március 8. (szombat) 10 óra

Dr. Károly József Irenaeus síremlékének csendes megkoszorúzása

Szervezők:
VÁRADHEGYFOKI PREMONTREI KANONOKRENDI PRÉPOSTSÁG
BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI  CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE (BINCISZ)