2014. október 22., szerda

SZACSVAY IMRÉRE EMLÉKEZTEK

A Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) által szervezett Művelődés hete- Tanulás ünnepe keretében szerdán az Ady Endre Líceum könyvtártermében Szacsvay Imre (1818-1849) megemlékezésre került sor a vértanú halálának 165.évfordulója alkalmából.
Fleisz Judit történelemtanár tartott vetített-képes előadást Nagyvárad mártír jegyzőjének életéről, tevékenységéről és kivégzéséről. Értekezését Szacsvay sokat emlegetett aláírásának bemutatásával kezdte, a tollvonással, amely később lényegében megpecsételte sorsát. Ezután életútja, szerepe az 1848. márciusi nagyváradi eseményekben és Nagyvárad első országgyűlési képviselőjének való megválasztása került előtérbe. 1849-ben a debreceni országgyűlés jegyzővé választotta, innen indult el azon az úton, amely által a hazaszeretete és a közért való tevékenysége a vesztét okozták. 1849 áprilisában szorgalmazta a Függetlenségi Nyilatkozat aláírását, annak fogalmazásában és szerkesztésében is aktív szerepet vállalt, ő olvasta fel a szövegét és írta alá, mint jegyző. A diákok érdeklődéssel figyelték a Függetlenségi Nyilatkozat díszkiadását, megszemlélve eredetiben Kossuth Lajos és Szacsvay Imre kézírását. Szacsvay sorsának alakulásában becsületessége és hazaszeretete mellett, amely nem engedte, hogy elmeneküljön a felelősségre vonás elől, illetve mások becstelensége (több árulója is akadt!) játszott döntő szerepet. 165 évvel ezelőtt 1849. október 24-én, Pesten, a mai Batthyány örökmécses környékén végezték ki. Emlékének ápolása nehezen indult, de 1870-ben közös sírba kapott helyett a Fiumei úti Nemzeti Sírkert 31-es parcellájában, 1907-ben avatták fel impozáns nagyváradi szobrát, 1999-től pedig rendszeresen megemlékeznek róla különböző formában Nagyváradon és Budapesten. Az utóbbi tíz évben négy könyv is megjelent róla, egy nagyváradi általános iskola felvette a nevét és egy szobrát is felavatták.  Az előadás végkövetkezetése: „Hazaszeretete, áldozatvállalása örök példakép lehet az utókor és főleg az ifjúság előtt”. 
Az előadás végén a jelenlévő tanulók kérdéseket kaptak az elhangzottak ból és a legjobb választ adók jutalmul megkapták Dr. Fleisz János: Egy tollvonás volt a bűne. Szacsvay Imre az Országgyűlés vértanú jegyzője című kötetét. Az előadást követően a budapesti Rákóczi Szövetség nagyváradi Ady Endre Líceumi tagozata Fleisz Judit tanárnő vezetésével az Ezredévi emléktéren elhelyezett Szacsvay- szoborhoz vonult, ahol megkoszorúzták a vértanú 1942-ben újból felállított monumentális szobrát. A megemlékezés megszervezésében közreműködött Apáti Tímea történelemtanár.

További képek >>>

2014. október 20., hétfő

NAGYVÁRAD TUDÓS PÜSPÖKEI - NEVES SZEMÉLYISÉGEI. Egyházmegyei érdemérem a BINCISZ elnökének


2014. október 18-án a Püspöki Palotában Kultúra és műpártoló főpapok Magyarországon a 19. században címmel tartottak egyháztörténeti konferenciát, a dr. Fleisz János a Sapientia Varadiensis Alapítvány és a BINCISZ elnöke által 1999-ben kezdeményezett Nagyvárad tudós püspökei, jeles személyiségei rendezvény hagyományaira építve.  

A rendezvény elején Dr. Fleisz János egyetemi tanár Visszatekintésében felidézte, hogy 1999-óta a Sapientia Varadiensis Alapítvány a nagyváradi Római Katolikus Püspökséggel közösen 15 alkalommal szervezte meg a Nagyvárad tudós püspökei, jeles személyiségei emlékülést és tudományos konferenciát.  
Az eltelt tizenöt év alatt 35 rangos meghívott és helyi előadók által, 20 püspök életét és pályáját mutatták be, két tanulmánykötetet is kiadtak. (A rendezvény utóbbi 10 évéről a BINCISZ honlapon is találhatók beszámolók: http://bincisz.gportal.hu/ ) Ezután megállapította, hogy eljött a „Lustrum” ideje, mivel a Lustrum az ókori Rómában olyan ünnep volt, amikor a censor, az elmúlt időszakot lezárta, a következőt pedig megnyitotta. A Lustrum tehát egyszerre visszatekintő szemle és egyben a jövő nyitánya. Ezután megköszönve mindenkinek a segítségét az elmúlt 15 évben, amikor a rendezvény főszervezője volt, bejelentette, hogy a jövő évtől visszavonul a szervezéstől, de kifejezte reményét, hogy a konferencia sorozat sikeres lesz a következő tizenöt évben is, és megmarad egyházi, művelődési és tudományos életünk egyik kiemelkedő eseményének.

A visszatekintés után Exc. Böcskei László püspök dr. Fleisz Jánosnak a rendezvény elindításában  és szervezésében kifejtett kitartó munkáját A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei  érdeméremmel köszönte meg .


Az érem előoldalán Szent László király és a nagyváradi székesegyház építése, a háttérben pedig a régi nagyváradi egyházmegye határai láthatók, a felirata: „Exiit qui seminat, fidemque conservat” (Kiment a magvető és megőrzi a hitet). Az érem hátoldalán a váradi egyházmegyei címer található.

2014. október 17., péntek

Megemlékezés Lipovniczky István nagyváradi püspök születésének 200. évfordulója alkalmából.

2014. október 18-án kiállítással és kiadványbemutatóval egybekötött konferenciát szervez Lipovniczky István, egykori nagyváradi püspök, születésének 200. évfordulója alkalmából, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. 

Neves magyarországi egyháztörténészek előadásai mellett a résztvevők megtekinthetik az egyázmegye gyűjteményének legszebb korabeli ötvöstárgyait, valamint első alkalommal az európai textílművészet kiemelkedő alkotásának számító, teljes Lipovniczky-féle püspöki ornátust, illetve olyan neves festők portréit, mint a Munkácsy Mihály első mestereként híressé vált Szamossy Elek, vagy az európai uralkodóházak világhírűvé vált századfordulós festője, László Fülöp Elek (Sir Filiph Laub).